Bosna Hersek İle Kooperatifçilik Alanında Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Türkçe Konuşan Ülkelerle Kooperatifçilik Alanında İşbirliği Projesi” kapsamında hazırlanan ve Bosna Hersek ile ülkemiz arasında kooperatifçilik alanında tecrübelerin paylaşılarak ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasını amaçlayan eylem Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük Eylem Planına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde Saraybosna’da geniş katılımlı bir organizasyon hayata geçirilmiştir.
Söz konusu organizasyona Türk heyeti olarak, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Pancar Ekici Kooperatifleri Birliği, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Marmarabirlik, Trakyabirlik ve Tariş Üzüm Birliği temsilcileri katılım sağlamış, Genel Müdürlüğümüzden ise Makamlarının Onayları doğrultusunda 5 kişilik bir ekip yer almıştır.
Organizasyonun ilk günü olan 30.01.2019 tarihinde, 19 kişiden oluşan Türk heyeti tarafından Bosna Hersek’te Aliya İZZETBEGOVİÇ’in kabrinin yer aldığı Saraybosna Şehitliği ziyaret edilmiş ve ardından planlandığı üzere, Bosna Hersek Milli Kooperatifler Birliği, Bosna Hersek Federasyonu Milli Kooperatifler Birliği ve Sırp Cumhuriyeti Milli Kooperatifler Birliği yöneticileri ile bir Tanışma ve Hazırlık Toplantısı gerçekleştirmiştir.
“Bosna Hersek ile Türkiye Arasında Kooperatifçilik Alanında Tecrübe Paylaşımı Toplantısı” ismiyle Ziyaretin ikinci günü olan 31.01.2019 tarihinde, Saraybosna’da ana etkinlik hayata geçirilmiştir. Una-Sana Kantonu Ekonomi Bakanlığı, Hersek-Neretva Kantonu ve Saraybosna Kantonu Gazi İşleri Bakanlıkları Bakan Düzeyinde; Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise Bakan Yardımcısı ve Daire Başkanı düzeyinde katılım sağlamışlardır. Bosna Hersek Milli Kooperatifler Birliği, Sırp Federasyonu Milli Kooperatifler Birliği ve Bosna Hersek Federasyonu Milli Kooperatifler Birliği başkan düzeyinde toplantıya katılmışlar ayrıca kendi çalışma bölgelerinden toplamda 37 kooperatifin toplantıya katılımını sağlamışlardır. Toplantı boyunca Türk Heyeti’ne, Saraybosna TİKA Koordinasyon Ofisinden Koordinatör yardımcısı Saida MUFTAREVİC; Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden, Ticaret Müşaviri Sevgin GÜNGÖR ve Yerel Uzman Amor AVDİC; Saraybosna Büyükelçiliğinden ikinci katip Burcu KUYUCU eşlik etmiştir.
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Bosna Hersek Milli Kooperatifler Birliği arasında bir işbriliği protokolünün de imzalandığı toplantıda;Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Sayın Sekin CENKIŞ tarafından, Türkiye’nin burada bulunmalarının en önemli amacının iki ülke arasında hem tarihi hem de kültürel alanda çok farklı düzeyde bulunan ilişkilerini, kooperatifçilik konusunda da geliştirerek her iki ülke kooperatifleri için yeni ufuklar açılmasına yardımcı olmak olduğu, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planına bunun için eylem konulduğu, çalışmaların ve tecrübe paylaşımlarının her iki ülke kooperatifçiliği açısından faydalı olacağı belirtilmiştir.
Türkiye, Bosna Hersek Federasyonu, Sırp Cumhuriyeti ve Brcko özerk bölgesinden gelen kooperatiflerin sunumlarının dinlendiği programın son bölümünde ise soru-cevap kısmına geçilmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Gelen sorular ağırlıklı olarak Türkiye’de kooperatifler için öngörülen yasal çerçeve, kooperatiflerin özerklik derecesi, kooperatiflerin sağladığı finansmanın şekilleri ve önümüzdeki süreçte nasıl bir işbirliği öngörüldüğü üzerine olmuştur.