Eğiticilerin Eğitimi Programı Afyon'da Düzenlendi

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projelerin saha analizleri sırasında, kooperatiflerin ve potansiyel girişimcilerin kapasite geliştirme ve danışmanlık konularında desteğe ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, gelişen piyasa koşullarına ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun olarak kooperatiflerin doğru yönlendirilebilmesi ve kooperatiflere danışmanlık verilebilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan çalışma gruplarına yönelik olarak 21-23.12.2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar Korel Otel’de eğiticilerin eğitimi programı düzenlenmiştir. Kooperatiflerde ve potansiyel girişimcilerde karşılaşılan kapasite eksikliğinin donanımlı uzmanlarca geliştirilmesi, daha kapsamlı danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla düzenlenen eğitimin içeriğinde "odaklanma, konsantrasyon ve hızlı düşünme”  yer almaktadır.