“Kooperatifler Aracılığı ile Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tescili, Korunması ve Pazarlanması Projesi” Pilot Olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde Uygulanacak

Ülkemizde coğrafi işaretlerin tescilinin sağlanması, ürün kalitesinin korunması, taklit ve suistimallerle mücadele edilmesi ve ürünlerin daha etkin biçimde pazarlanması noktasında kooperatiflerin daha etkin hale getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzde bir çalışma grubu oluşturularak “Kooperatifler Aracılığı ile Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tescili, Korunması ve Pazarlanması Projesi”ne başlanmıştır.
Proje araştırma, mevzuat ve uygulama çalışmalarından oluşmakta olup bu kapsamda coğrafi işaretli ürünlerde kooperatifçilik uygulamaları araştırılarak raporlanması, gerekli hukuki çalışmaların yapılması ve yerelde paydaşlarla birlikte uygulamaya konulması planlanmaktadır.  
Bu çerçevede, Doğu Karadeniz Bölgesi projenin uygulanması için en elverişli bölgelerimiz arasında bulunmaktadır. Bölgede ayrıca, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili alarak bölge ekonomisine katma değer yaratan ürünler haline getirilmesi konusunda yoğun çalışmaları bulunmaktadır. Bölgede, hâlihazırda çok sayıda ürünün coğrafi işaret tescili tamamlanmış olup birçok ürün ise başvuru aşamasında bulunmaktadır.
Bu doğrultuda, projenin pilot olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde uygulaması amacıyla Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında 17 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu işbirliği protokolü kapsamında taraflarca ortaklaşa olarak;
 

  • Doğu Karadeniz Bölgesinde coğrafi işaretli ürünlerde kooperatiflerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak bir strateji hazırlanarak uygulamaya konulması,
  • Bu alanda faaliyet göstermek üzere kurulacak kooperatiflerin kuruluşunda eğitim ve teknik destek sağlanması,
  • Mevcut kooperatiflerin coğrafi işaretlere ilişkin faaliyetlerinin özendirilmesi,
  • Kooperatiflerin bu konuda proje üretme kapasitesini güçlendirici eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması

gibi faaliyetler yürütülecektir.